Gudbrandsdal Pelsdyralslag er lagt ned

Referat fra stiftelsesmøtet i Gudbrandsdal Pelsdyralslag i 1929. Pelsdyralslagene i regionen blir omorganisert. Gudbrandsdal Pelsdyralslag deles i to. Medlemmer nord for Vinstra går sammen med Oppdal og Nord-Østerdalen med stiftelsesmøte 02.02.2010. Medlemmer sør for Vinstra går saman med Hedmark, Opplandene og Østfold til Østlandske Pelsdyralslag fra 03.03.2010.

Gudbrandsdal Pelsdyralslag ble stiftet 13. mars 1929 i Bøndenes Hus i Lillehammer. Første leder var P.A. Owren. Steinar Linn var siste leder i 2010.
Møteprotokollene for Gudbrandsdal Pelsdyralslag er avlevert til Opplandsarkivet avd. Maihaugen og registrert under arkiv A-00999.
Møteprotokoll for 1963 – 2005 mangler. Kjenner noen til hvor den befinner seg, kan de ta kontakt med Opplandsarkivet avd. Maihaugen på telefon 954 62 026 eller e-post: