Logo Opplandsarkivet avd. Maihaugen

Opplandsarkivet avd. Maihaugen

Adventskalender 2013

Et gammelt julekort

Julekort
Et av de eldste julekortene som finnes i kortsamlingen til Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Tegnet av A. Ollestad og utgitt av H. Abel i Christiania. Det er signert 1894.
×

Fattigmann

Fattigmann
Tid for å bake fattigmann? Kanskje du vil prøve oppskriften som finnes i oppskriftsboken til Sofie Wadahl fra 1921.
Oppskriftsboka er en del av familiearkivet Wadahl, Harpefoss, A-00729.
×

Forestia i Kvam

Forestia i Kvam
Forestia Kvam er nå historie. Sponplatefabrikken ble åpnet den 20. april 1968 av statsminister Per Borten. Den 12. juli 2013 ble dørene stengt for godt, og Kvam mistet sin hjørnesteinsbedrift og de ansatte måtte se seg om etter annet arbeid.
Fotografiet tilhører arkiv A-01142: Forestia Kvam.
×

Amtslærermøte i Kvam i 1906

Amtslærermøte i Kvam i 1906
Amtslærermøte samlet på Gudbrandsdalens Folkehøgskule på Vik i Kvam i 1906. Er det noen som kjenner personene på bildet, vil arkivet gjerne høre fra deg.
Fotograf er H.H.Lie og bildet er fra arkivet A-01076: Gudbrandsdalens Folkehøgskule.
×

Peder Rydjords Konfeksjonsfabrikk AS – arkiv A-01134

Fra Peder Rydjord
Kreasjon fra Peder Rydjords Konfeksjonsfabrikk

Peder Rydjords Konfeksjonsfabrikk ble startet i Romsdalen i 1945. I 1954 flyttet fabrikken til Lillehammer. Med produksjon av parkasen økte etterspørselen og fabrikkens lokaler i Steens og Strøms lokaler på Busmoen ble for små og fabrikken flyttet til et nytt fabrikklokale i Bryggerigata 68 i 1960. På sitt meste hadde fabrikken 80 ansatte, hvorav 80 % var kvinner. Produktgruppen var sports- og friluftsklær; parkas, kåper, kapper, jakker, bukser og skjørt under merket Terriermodell. I 1981 ble fabrikken lagt ned. Arkivet ble avlevert til Opplandsarkivet avd. Maihaugen i 2013.
Kanskje du ønsker nytt juleantrekk og vil la deg inspirere av design fra Peder Rydjords Konfeksjonsfabrikk?

×

Vetan – 4H-klubb – arkiv A-01140

Tevlingsdiplom
Vetan - 4H-klubben i Ruste i Nord-Fron var i aktivitet i årene 1956 til 1970. Nå er lagets historie tatt vare på av arkivet.
×

DNTU-laget Varde – arkiv A-00915

Idrettstevling
I 1932 arrangerte DNTU-laget Varde idrettstevling på Sportsplassen i Lillehammer. Her løper de 100 m. På den tiden var det stor aktivitet i mange avholdsforeningene i regionen. Idrett, teater, møter rundt i regionen og sosialt samvær var viktig for alle de som var medlemmer av både DNT og IOGT sine ungdomsorganisasjoner. Flere hadde egne lokaler/losjehus og noen hadde hytte. Arkivet har rundt 30 arkiver etter avholdsforeninger. Nå er de alle foreningene lagt ned, men deres historier lever videre i arkivene.
×

100 år med kvinnelig stemmerett.

Stemmerett
Lillehammer og omegn kvindestemmeretsforening, fra møtet i Sparebankens festsal 4.-5. juli 1908 (Foto: Alvhilde Torp/Maihaugens fotoarkiv)

Dagens adventsdokument viser Landskvinnestemmerettsforeningen som er samlet til sitt første landsmøte den 4. og 5. juli 1908 på Lillehammer. Det var de lokale kvinnene her med formann Karoline Skar i spissen som tok initiativ til og arrangerte landsmøtet. Møtet fant sted i sparebankens festsal. 150 kvinner deltok. Landskvinnestemmerettsforeningen hadde ett hovedmål: Stemmerett for kvinner på lik linje med menn.
Landskvinnestemmerettsforeningen vokste raskt og organiserte lokale foreninger i hele landet. I 1906 fantes det 40 foreninger med til sammen 2500 medlemmer. Lillehammer og omegn kvinnestemmerettsforening ble stiftet i 1901.

×

Søndre park i Lillehammer

Kafeen i parken
Det er nok ikke mange som husker det gamle kafehuset i Søndre park. Fotografiet er en del av arkivet etter Lillehammer bys vel, som arbeidet for forskjønnelse av parkene og som arbeidet for etablering av Maihaugen. Arkiv A- 00134. Ukjent fotograf.
×

Hjemmefronten i Øyer

Hjemmefronten i Øyer
I arkivet til Hjemmefronten i Øyer ligger en kladdebok der vaktene rapporterer om små og store hendelser. Her er det informasjon om flyslipp, våpentrening og rømte russiske fanger. Glimt inn i motstandsbevegelsen arbeid under krigen 1940-45. Arkiv A–00686.
×

Polsk innvandring til Norge

Skipskanalen i Moss
Aleksander Józef Waligórski (født 1794 i Polen) sto for byggingen av skipskanalen i Moss i 1895 (Copyright: Østfoldmuseet)

Innvandring fra Polen til Norge er ikke en ny foreteelse. Prosjektet Polsk innvandring til Norge de siste 200 år ble igangsatt i samarbeid mellom Statsarkivet i Krakow i Polen og Opplandsarkivet avdeling Maihaugen for noen år siden.
Vi har laget en nettutstilling på grunnlag av dette prosjektet. Den kan du se her.

×

Skolehistorie for Gudbrandsdalen

Klassebilde
Klassebilde fra Søre Ål skole i Fåberg fra 1930-tallet. (Eier: Richard Fauskrud)

Med utgangspunkt i skoleminner fra 300 personer, intervjuet på slutten av 1970-tallet, er det utarbeidet en nettutstilling om skolehistorie for Gudbrandsdalen. Gjennom deres egne stemmer kan du høre deres minner fra skoletiden. Denne utstillingen er begynnelsen på et prosjekt der skoleminner blir presentert i større omfang. Kanskje har du minner om din skoletid, foto av skolene i ditt distrikt som du ønsker skal bli en del av denne utstillingen. Ta gjerne kontakt med oss i den anledning.
Nettutstillingen kan du se her.

×

Luciadagen

Orkide
Denne flotte orkideen blomster på arkivets lesesal. Den hilser Luciadagen velkommen.
×

Lillehammerutstillingen i 1937

Lillehammerutstillingen 1937
Dette bildet tatt fra taket på Victoria Hotell viser den store Cirkelbygningen på Lurhaugen med gangbroen fra Brubakken over jernbanen. (Eier: Opplandsarkivet avd. Maihaugen)
Lillehammerutstillingen 1937
Hovedinngangen til Cirkelbygningen med den store runde festplassen i sentrum av bygningen. (Eier: Opplandsarkivet avd. Maihaugen)

Den store Lillehammerutstillingen i 1937 kalt "Nøkkelen til Gudbrandsdalen" ble åpnet av Kong Håkon fredag 23.juli og utstillingen stengte 15. august samme år. Da hadde rundt 112.000 personer besøkt utstillingen. Utstillingsområdet var fra Lilletorget til Lurhaugen. Flere midlertidig bygninger var reist og den store Cirkelbygningen i to etasjer på Lurhaugen hadde restaurant og en stor festplass i midten. Både lokale bedrifter, håndverkere og kunstnere var representert på utstillingen og det var et rikt folkeliv.

×

Arkiver som inspirasjon

Bilde
Ivrige skrivekursdeltagere på vår lesesal.

I høst har 18 pensjonister satt hverandre stevne og deltatt på et skrivekurs der arkivkilder har inspirert til skriving av historier. Minneoppgaver, fiksjoner og dikt er noe av resultatet. Forfatter Magnhild Bruheim og arkivleder Marit Hosar har ledet kurset. Flere historier blir publisert over nyttår. Men nå i adventstiden kan du lese noen av de kortere oppgavene.

×

Axelfabriken Niagara

Aksjebrev fra Axelfabrikken Niagara
Aksjebrev fra Axelfabrikken Niagara

I 1908 ble det utstedt flere aksjebrev i Axelfabrikken Niagara. Dagens dokument viser en av aksjene som stortingsmann Axel Thallaug kjøpte. Axel Thallaug, Olav S. Bø og direksjonens medlemmer O. A. Larsen, Oluf Ruud og Ole Skjellerud tegnet alle fire aksjer hver pålydende 1000 kr.
Allerede i 1880-årene ble Niagara mekaniske verksted grunnlagt. I et grunnbrev fra 1905 er Niagara værksted, beskrevet å ligge ved Mesna elv, sør for plassen Stampen, rett øst for det gamle elektrisitetsverket. I 1905 stod en eldre verkstedsbygning og en ny smedbygning oppført på tomten. Senere ble det møbelproduksjon i Niagara møbelfabrikk på samme område. Axelfabrikken var en av flere bedrifter som ble grunnlagt langs Mesnaelva.

×

Søndre Gudbrandsdal Arbeiderparti.

Protokollside
Konstituerende møte ble avhold den 11.auguat i 1918. 27 representanter fra Sør-Fron og kommunene sørover dalen møtte opp. O. M. Vorhaug ble valgt til leder og Arne Raubakken til kasserer.
Du kan finne mer i vårt arkiv A-00116 Søndre Gudbrandsdalen Arbeiderparti.
×

Vis-Knut

Brev til Vis-Knut
Brev til Vis-Knut fra Morten Ingebrigtsen på Nyhus i Orkdal.

I arkivet finnes brev som har tilhørt Knut Rasmussen Nordgarden, bedre kjent som Vis-Knut. Ikke alle hadde muligheten til personlig å oppsøke Vis-Knut, de skrev i stedet og ba om hjelp. En samling på om lag 30 brev finnes i arkivet, de fleste transkriberte. Avsenderne er fra forskjellige steder i Norge og Sverige. De søker råd og hjelp mot forskjellige sykdommer og plager. Dessverre inneholder ikke arkivet svarene fra Vis-Knut. Knut Rasmussen var født i 1792 i Svatsum i Gausdal.

×

Skinnbrev

Skinnbrev fra Kråbøl i Gausdal
Skinnbrev fra Kråbøl i Gausdal.

I arkivets samlinger finnes 7 skinnbrev fra Kraabøl i Gausdal. De er nydelig skrevet med blekk på kalveskinn.
Det er kanskje ikke så mange som klarer å lese teksten, men alle er skrevet av og transkribert til normalisert språk. Brevene er gjengitt i Diplomatarium Norvegicum, som også er tilgjengelig på nett, se dokumentasjonsprosjektet.

×

Betty Lou

Betty Lou
Flott kjøredoning for Betty Lou som her er to år gammel. Bildet finnes i arkivet etter Tor Ile, bygdeboksforfatteren i Øyer.
×

Ungdomslaget Solglytt

Side frå lagsavis
Ungdomslaget Solglytt vart skipa i 1894. Einar Egge var fyrste leiar. Ungdomslaget hadde sitt virke i Rysland og Skurdal krets på Harpefoss.
Adventsdokumentet i dag er henta frå lagsavisa som skifta namn frå «Forsøk» til «Skorill» i 1930.
×

Solveig Muren Sanden

Forside fra Tuss og Troll
Forside fra Tuss og Troll

Dronninga blant norske tegneserieskapere, billedkunstner Solveig Muren Sanden (1918 – 2013) har gledet mange juleheftelesere gjennom flere tiår. Hennes tegninger både av Smørbukk og av norske eventyr i Tuss og Troll har hatt en stor leserskare.
Nå er det igjen tid for julehefter. Årets Tuss og Troll er tegnet av Håkon Aasnes, Solveigs etterfølger. Men bak i heftet er gjensyn med Tuss og Troll fra 1963 som er tegnet av Solveig Muren Sanden.
Solveig mottok i 2001 Kongens fortjeneste medalje for sitt arbeid med tegnearbeid. Allerede i 1974 fikk hun sammen med Johannes Farestveit den første tegneserieprisen som Kulturdepartementet delte ut.
I Norsk Tegneseriesamling Maihaugen finnes noen få av hennes originale forsider til juleheftene hun har tegnet, sammen med striper av Smørbukk.

×

Kjelkeaking i jula?

Kjelkeaking
Jula er rett rundt hjørnet. Kanskje er det på tide å gjøre kjelken klar til en aketur i jula, eller for noen en aketur mens vi venter på den 24.
Disse to barna kjenner vi ikke navnene til. Kanskje noen av dere vet hvem de er?
×

God Jul!

Julekort
Julekort

Med julekortet fra fru Stribolts samling ønsker vi alle arkivvenner en riktig god jul. Vi håper dere gjennom vår adventskalender har funnet inspirasjon og at dokumentene har pirret nysgjerrigheten på hva som finnes i arkivene.
På nyåret åpner vi igjen vår lesesal og tar imot både dere som ønsker å avlevere arkiver og dere som ønsker å fordype seg i historien.

×