Gudbrandsdalseminaret 2013

Gudbrandsdalsseminaret 2013 set fokus på utvandring, innvandring og arbeidsvandring. Den store utbygginga av Europaveg 6 minner oss om den gjennomfarten som alltid har funnest gjennom dalen. Med store utgravingsprosjekt legg arkeologane i den samanhengen nytt land til kunnskapen vår om innvandring og busetnad, og det i ei lokal fortid som har vore nærpå ukjend til nå.

Programmet.Frå embetsmannsfamiliar og gruvegesellar på 1600-talet til dagens innvandring under EØS-avtala er det eit langt sprang. I eit distrikt der det ikkje fanst kyst og ikkje byar, burde slike innslag gjera dei fastbuande særleg nyfikne på det som er nytt. Har det vore slik? Eller er det slik at melankolien og nostalgien har fått råde liksom hos poetane tidleg på 1900-talet. Når ungdom og familiar drog til kysten, til Nord-Norge, til Amerika, til byane – representerte dei eit ressurstap vi ikkje greier å koma over? Eller har flyttestraumen vore ei utfordring og kjelde til impulsar og fornying? Vi spør.

Se programmet - (pdf 1.9 MB).

Bileta som er brukte nedanfor er tekne av Torveig Dahl, Gudbrandsdalsmusea, Marit Hosar, Opplandsarkivet avd. Maihaugen og Helene Ring Teppan, Opplandsarkivet avd. Maihaugen.

Kjell Marius Mathisen

Fylkeskonservator Kjell Marius Mathisen ynskte velkome.

Ingar Gundersen

Kva fortel dei arkeologiske funna langs E-6 ved Frya.

v/Ingar Gundersen. Kulturhistorisk Museum/universitetet i Oslo.
Les foredraget (pdf - 216 KB)

Hør foredraget:
Mette Vårdal

Embetsmann på flyttefot. Familien Stockfleth sitt opphald i Gudbrandsdalen.

v/Mette Vårdal, doktorgradsstipendiat, Universitetet i Bergen/Høgskulen i Volda.
Les presentasjonen (pdf - 767 KB)

Hør foredraget:
Arils Teigen

Frå Mælingen i Kvam til Minnesota. Frå 1867 til 1944.

v/Arild Teigen, lektor, Vinstra Vidaregåande skule.

Hør foredraget:
Arnfinn Kjelland

Arbeidsinnvandring på 1800-tallet. Om migrasjon til nordligare fylke.

v/Arnfinn Kjelland, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda.

Hør foredraget:
Marit Hosar

Nyare innvandring til Oppland.

v/Marit Hosar, arkivleiar Opplandsarkivet avd. Maihaugen.

Hør foredraget:
Håvard Teigen

Sentralisering og desentralisering. Flyttestrømmen etter 1970 og distriktspolitiske tiltak.

v/Håvard Teigen, professor, Høgskolen i Lillehammer.

Hør foredraget:
Torveig Dahl

Torveig Dahl leia debatten.

Hør debatten:
Arne Skuterud

Arne Skuterud oppsummerte seminaret og inviterte til nytt treff på Maihaugen den 29. Januar 2014.

Hør oppsummeringen: