Gudbrandsdalseminaret 2011

Årets Gudbrandsdalsseminar tok for seg tre hovedemner; Arkeologi, Klima og Bergverk og handel.

Noen av seminardeltagerne følger spent medGodt 100 deltakere deltok på årets seminar. I tillegg møtte 85 skoleelever fra Lillehammer og Gausdal under bolken med Klima.

Det er andre året seminaret arrangeres. Målsettingen er å avholde et årlig seminar der det rettes søkelys på regionhistorien for Gudbrandsdalen og der nyere forskningsresultater presenteres. Seminarene er et resultat av et samarbeid mellom Gudbrandsdal Historielag, Gudbrandsdalsmusea, Oppland fylkeskommune, Maihaugen og Opplandsarkivet avd. Maihaugen.

Endel av foredragene er dessverre ikke tilgjengelige.

Se programmet - (pdf 1,9 MB).

 

Lars Pilø

Laserskanning av kulturminne

v/Lars Pilø, Oppland fylkeskommune.
Presentasjonen ikke tilgjengelig.

Øyvind Nordli

Frå den vesle istid til den moderne varmetida. Meteorologiske og menneskeskapte drivkrefter for klimavariasjonane.

v/Øyvind Nordli, Meteorologisk institutt.
Presentasjonen ikke tilgjengelig.

Knut Sprauten

Koparverka på Rørås, Kvikne og i Folldalen på 1700-talet – ein maknad for gudbrandsdølar?

v/Knut Sprauten, direktør i Norsk Lokalhistorisk Institutt.
Hans foredrag finnes i Årbok for Gudbrandsdalen 2012.