Nordgarden, Knut Rasmussen   A-00145

Vis-Knut, eller Knut Rasmussen Nordgaarden som han var døpt, ble født i Svatsum på Nordgarden i 1792. Navnet Vis-Knut fikk han på bakgrunn av sine spesielle evner.

Minnestøtte over Vis-Knut på Svatsum Kirkegård i Vestre Gausdal. (Foto: Dagmar Buen)I 1818 hadde han flere religiøse opplevelser som fikk stor betydning for hans videre liv. Han hørte himmelsk musikk og stemmer som befalte hvordan han skulle leve. Han skulle reise rundt og forkynne Guds ord og samtidig fikk han evnen til å hjelpe folk ved å lindre fysiske og psykiske lidelser og smerter. Dette ble ikke godt mottatt av prestene og andre øvrighetspersoner. Han møtte mye motstand. De mente han forstyrret ro og orden blant allmuen ved sine samlinger. Det var heller ikke tillatt for lekmenn å holde religiøse møter.

Etter hvert ble hans evner kjent langt utenfor Gausdal. Folk kom langveis fra for å søke hjelp. Karen Hansen Kjernlien vokste opp på Melgården hvor mange av de tilreisende overnattet. I et avisintervju med Dagningen i 1929 sier hun; "Det var en hel folkevandring op til Erlandshusan i de dage". Karen fikk selv erfare Knuts evner. Hun var plaget med et brystonde da hun søkt råd. Vis-Knut lot hånden vandre frem og tilbake over ryggen og brystet hennes og plutselig stanset hånden over det mest smertefulle punktet. "Jeg følte mig under innflydelse av noe mektig og uforklarlig, som jeg ikke har kjent maken til verken før eller siden".

Ikke alle hadde muligheten til personlig å oppsøke Vis-Knut, de skrev i stedet og ba om hjelp. En samling på om lag 30 brev finnes i arkivet, de fleste transkriberte. Avsenderne er fra forskjellige steder i Norge og Sverige .De søker råd og hjelp mot forskjellige sykdommer og plager.

Vis-Knut hadde og evnen til "å se" det andre ikke kunne se. Han kunne si hvor man skulle grave etter vann. Var dyr eller mennesker savnet, kunne han fortelle hvor man skulle lete. "En kort Levnetsbeskrivelse" med tittelen "Underretning om Knudt Rasmussen Nordgaarden eller den saakaldte Viseknudt" ligger i arkivet og her kan man lese mer om denne særpregete mannen. Heftet er fra 1862 og er trykt på Lillehammer med gotiske bokstaver.

Knut Rasmussen Nordgaarden døde i 1876.

En del år senere reist bygdefolket en minnestein som står på kirkegården ved Svatsum kirke.