Vinstra Skytterlag

I 1862 tok lensmann Haanshus initiativ til å stifte et eget skytterlag i Fron, Nordre og Søndre Frons Skytterlag. Året før var "Centralforeningen for udbredelse af legemsøvelse og våpenbrug" stiftet.

Vinstra SkytterlagAlt i 1864 hadde laget 100 medlemmer. De hadde fra starten to skytebaner i Øien og Breivegen.

Møteprotokollen som er kommet inn til arkivet begynner i 1881, og det ser ut til at Sør-Fron og Nord-Fron da har skilt lag. Laget har da navnet Nordre Frons Skytterlag. Trolig er det den politiske striden om skytterlagene som er årsak til splittelsen, men utfra møteprotokollen ser det ikke ut til at laget tok aktivt del i denne striden. Innmeldelse i Kristian Amts Folkevæpnings-samlag var riktignok oppe på første møtet i 1881. Dette ble enstemmig vedtatt. 40 medlemmer deltok på møtet.

Under årsmøtet i 1899 ble det besluttet å skifte navn til Vinstra Skytterlag. På samme møte ble det nedsatt en fanekomite som skulle utarbeide en fane innen St. Hans samme år, og laget besluttet å stille samlet opp i årets 17.mai-tog. Fanen som lærer Strømme laget var klar til 17.mai.

Medlemstallet har variert gjennom årene, men laget har hatt en jevn aktivitet, med skytestevner, årsmøter, fester og dugnader for å holde banene i stand. I 1939 var 49 medlemmer. Da aktiviteten kom i gang igjen etter krigen 1940-45 var interessen for skytterlaget den største siden lagets stiftelse, og 72 står oppført som medlemmer. I 1972 hadde laget 247 medlemmer.

Laget har hatt flere baner, fra start i 1986 i Øien, deretter fra 1895 i Braget, deretter fra 1900 i Lovolden, senere i Hagevollen og Kjørråsletta.

Møteprotokollen som er innlevert til arkivet går fra 1881-1981. I tillegg følger et fotografi av en premiesamling, noen avisklipp og noen dugnadslister.

Dette arkivet er overført til Midtdalsarkivet i Ringebu. Henvendelser om arkivet må rettes dit.