Vinstra Husmorlag

Vinstra Husmorlag ble første gang stiftet 10. mai 1929. Under og rett etter 2. verdenskrig lå aktiviteten nede og laget ble "gjenstiftet" 18. februar 1951. Arkivet for den første perioden er gått tapt, men arkivmaterialet for tiden 1951-1982 oppbevares på Opplandsarkivet avd. Maihaugen.

Side fra Lagsmøteprotokoll 1962-1979 for Vinstra HusmorlagI materialet er et lite hefte som ble utgitt i forbindelse med kretsens 50-års jubileum i 1979. Foruten historikk knyttet til kretslaget inneholder og beretningen historikk knyttet til hvert enkelt lokallag. Her kan vi lese at Vinstra Husmorlag i den første perioden var spesielt opptatt av kosthold, et sunnere og bedre levevis og bruk av mer grønnsaker. Dette var og emner hovedorganisasjonen, den upolitiske foreningen "Hjemmenes Vels Landsforbund", hadde satt i sentrum da den ble stiftet i 1915, "grønnsaksdyrking i egen hage". (1933 "Norges Husmorforbund", 1997 "Norges Kvinne- og Familieforbund", K&F).

Første formann i Vinstra Husmorlag var Sigrid Haanshus og hun tok på seg samme vervet da laget startet opp igjen i 1951. Ønsket hos medlemmene på denne tiden var demonstrasjoner og kurs av ulike slag, badesak og fellesvaskeri.

Snart kom og spørsmålet om barnehage opp. I 1962 ble det første steget på veien en realitet, det ble startet barnepark i Kåja. Den var åpen på sommeren og barna var ute, med 2 husmødre om gangen som parktanter. Etter hvert ble parktilbudet utvidet til å gjelde hele året, men behovet for fulltidsbarnehage økte. Byggekomité ble nedsatt og arbeidet kan følges gjennom materialet i arkivet. Den nye barnehagen åpnet dørene 3. desember 1977 med 32 heltidsplasser for barn i alderen 3-6 år. Medlemmene i Vinstra Husmorlag hadde lagt ned over 700 dugnadstimer og kunne være stolte over lyse og trivelige lokaler. Barnehagen ble drevet av Husmorlaget frem til kommunen overtok i 1980.

Samtidig som kretsen feiret sitt 50.-årsjubileum feiret og Vinstra Husmorlag 50 år. Beretningen "Gudbrandsdal krets av Norges Husmorforbund 50 år" gir opplysninger om at flere av husmorlagets ønsker fra 1951 var blitt innfridd. Opp gjennom årene hadde laget hatt mange forskjellige kurs. Foruten ramme- og flatveving; bunadssøm, tinnsløyd og jazzballett, lefse- og flatbrødbaking. I tillegg var det studieringer, det første med emnet "Kunst og kunstopplevelse" i 1955, demonstrasjoner og foredrag over ulike temaer. Og fra 1964 årlige fellesmøter med "Fron-lag av Norden".

Dette arkivet er overført til Midtdalsarkivet i Ringebu. Henvendelser om arkivet må rettes til dem.