Ringebu og Fron Telefonselskap

I oktober 1984 fikk Opplandsarkivet inn regnskapet for 4. kvartal 1924 for "Ringebu og Fron Telefonselskap", et av de mange private telefonselskapene som ble dannet i Norge i telefonens begynnelse.

Ringebu og Fron TelefonselskapSelskapet fikk konsesjon for området mellom "Øier og Nordre Fron Herreder" 4 februar 1893 og 11 år senere ble konsesjonen utvidet til å gjelde "Inden og mellom Nordre og Søndre Fron samt Ringebu herred".

Det var ikke like lett å få folk til å ta det nye telefonsystemet i bruk. Telefonselskapet henvendte seg i 1895 til Nordre Fron kommune med spørsmål om ikke kommunen burde tegne seg som abonnent. Kommunestyret fant ikke det nødvendig - det bodde en landhandler i kommunebygningen som allerede hadde telefon.

I 1910 hadde lokaltelefonen fire sentraler, Hundorp med 56 abonnenter, Vinstra 43, Kvam 22 og Skåbu 16, men allerede rundt 1914 var antallet sentraler økt til 14 med 357 apparater.

Papirene i arkivet ble funnet på Øvre Rudi i Sør-Fron. Her bodde i 1924 G. O. Lien som var regnskapsfører for telefonselskapet på denne tiden og frem til selskapet ble solgt. Arkivet består av regnskap for rikstelefoner og telegrammer for sentralene Vinstra, Hundorp og Ringebu.
Det er ikke et stort arkiv, men det kan allikevel gi mange interessante opplysninger.

Rikstelefonkvitteringene kan fortelle hvem som har bestilt samtale, hvor i landet eller utlandet det er bestilt samtale til, dato og klokkeslett, hvor lenge samtalen varte og hva den kostet.
Telegramkvitteringene inneholder mange av de samme opplysningene; når telegrammet er sendt, om det er til en innenlands eller utenlands stasjon, hvor mange ord telegrammet besto av, hvor mye det kostet i kroner og ører og hvem som sendte telegrammet.

Kvitteringene er heftet sammen månedsvis og bak på kvitteringene har sentralbetjenten ført opp hvor mye det sammenlagt er ringt for, telegrafert osv. Det er og anført om det er penger som mangler eller penger som er kommet inn fra en annen periode. Det var viktig å få regnskapet til å stemme, hvis det var manko var det den om satt på sentralen som var ansvarlig.

Ringebu og Fron telefonselskap hadde 908 abonnenter i de tre kommunene da det ble kjøpt av Telegrafverket for kr. 150.000 i 1944.
I dag? Antallet er adskillet nok ganske mye større.

Dette arkivet er overført til Midtdalsarkivet i Ringebu. Henvendelser om arkivet må rettes dit.