Det litterære byrå – A-00201

Det Litterære Byrå kom i gang etter at Eilif Moe ble medinnehaver i sakførerfirmaet Thallaug og Moe i 1917. Det var Eilif Moe som bygde opp Det Litterære Byrå.

Byrået ivaretok mange norske forfatteres litterære rettigheter i utlandet, bl.a. Finn Alnes, Bjørnstjerne Bjørnson, Johan Borgen, Olav Duun, Johan Falkberget, Mikkjel Fønhus, Trygve Gulbrandsen, Olav Gullvåg, Vera Henriksen, Sigurd Hoel, Alexander Kielland, Axel Kielland, Inge Krokann, Torborg Nedreaas, Arthur Omre, Eva Ramm, Nils Johan Rud, Gabriel Scott, Harald Sverdrup, Sigrid Undset, Tarjei Vesaas, Gisken Wildenvey.

I tillegg til å ivareta deres litterære rettigheter i utlandet, var Eilif Moe, senere også Haakon Thallaug deres advokater som ivaretok andre juridiske spørsmål.

Eilif Moe (Kilde: Maihaugens årbok 1953-56) Eilif Moe var bl.a. Sigrid Undsets advokat og hjalp til med kjøpekontrakter for Bjerkebæk, kjøp av hus som ble flyttet til Bjerkebæk og andre juridiske spørsmål Sigrid Undset trengte hjelp til. Moe var også hennes venn.

Eilif Moe samarbeidet med Max Tau, og var med å stifte Norsk Filmaktieselskap Nor. 

Eilif Moe

 • Født 1889, død 1954.
 • Født i Oslo. Utdannet jurist. Fullmektig hos Axel Thallaug i årene 1911-12 og 1914-17.
 • Kompanjong med Axel Thallaug fra 1917.
 • Høyesterettsadvokat fra 1927
 • Konstituert sorenskriver i Sør-Gudbrandsdalen i 1945, og ledet landsviksoppgjøret i Gudbrandsdalen i 1946.
 • Bjørnsonsfamiliens advokat, likeså Sigrid Undsets advokat og spesialiserte seg på åndsverksrettigheter – resulterte i Det Litterære Byrå.

Haakon Thallaug gikk i kompaniskap med Eilif Moe i 1938. Etter Moes død i 1954 drev Håkon Thallaug Byrået fram til 1981, men i de siste åra med liten aktivitet. På 1960-tallet lanserte Det Litterære Byrå: Fredsbiblioteket der bl. a. Jens Bjørneboe var med.Forlagene tok etter hvert over mye av agentvirksomheten, og har til nå stått for lanseringen av de norske forfattere både innen og utenlands. Haakon Thallaug døde i april 1984.

Haakon Thallaug

Haakon Thallaug (Foto: Maihaugen - SS-S-498-0001)

 • Formann DSS 1939 – 1954.
 • Foregangsmann innen opphavsrettigheter og åndsverkslovgivning.
 • Firmaet Thallaug & Moe gikk på folkemunne under betegnelsen: ”Faderen, sønnen og ånden”.
 • Haakon Thallaug var født 1903, død 1984.
 • Foreldre: Axel A.Thallaug og Julie L.A.Prytz. Gift m. Ingeborg B. Hagerup Thoresen. Cand.jur.1928. Studerte opphavsrett München 1929. Advokatfullmektig i Lillehammer i 1929. Kompaniskap med Eilif Moe 1938, drev egen fra forretning 1954. Distriktspolitisjef i Gudbrandsdalen i 1945-46. Deltok i en rekke foreninger og hadde mange styreverv, bl.a. styreformann for De Sandvigske Samlinger, Maihaugen fra 1964- 1975. Formann for De Sandvigske Samlingers Venner 1939-64, leder for Oppland krets av Den norske Advokatforening 1959- 63. Styremedlem i Den norske Advokatforening permanente utvalg for åndsrett fra 1963.

Arkivet består i alt av 46 bokser, til sammen 5 hyllemeter og inneholder:

 • Korrespondanse med forfatterne
 • Korrespondanse med forlagene
 • Avregninger
 • Manuskripter
 • Rettighetsproblematikk