Lillehammer Avholdslag – A-00909

Avholdsheimen hadde vært i Lillehammer Avholdslags eie siden 14 april 1896 og ble flittig brukt til møter og festlige sammenkomster. Etter andre verdenskrig overtok Avholdslaget kafeen i 1 etasje som allerede var drevet i mange år på privat basis.

Lillehammer Avholdslags lokaler (Avholdsheimen) i Kirkegata 64 rundt 1960Etter omfattende ombygging ble Avholdsheimen høsten 1956 gjenåpnet med kafeteria nede og restaurant med matservering og møtesal oppe og dette ble et populært samlingssted.

I 1970 ble bygningen solgt til Fåberg-Gausdal Sparebank.

Lillehammer Avholdslag ble stiftet 1. oktober 1880. På de første 10 årene laget eksisterte ble det stiftet sangforening, den håndskreven avisen "Totalisten", musikkorps og barneavdeling. Møtene gikk med liv og lyst, med foredrag, sang og musikk og ofte med livlige og harde diskusjoner.

Laget fikk og etter hvert eget ungdomslag "Varde" som var spesielt aktivt i perioden 1930-40 da de stiftet sangkor, orkester og drev amatørteater.

I krigsårene 1940-45 var møtevirksomheten ambulerende, både privat og i lokaler som ikke var blitt beslaglagt.

1950- og 60-tallet var aktive år for laget, men arbeidet i ungdomslaget og barnelaget ble drevet med vekslende hell på grunn av ustabile forhold i ledernes rekker.

Men etter hvert gikk medlemstallet nedover og Lillehammer Avholdslaget ble lagt ned.

Arkivet etter laget er blitt avlevert i flere omganger og materialet er nå ordnet og katalogisert. Det består blant annet av møteprotokoller, kassabøker, portrettgalleri av formenn og æresmedlemmer, håndskrevne aviser, fotografier, jubileumsskrifter, fane, m.m.