Hattestadmanuskriptene

Folkehøyskolelærer Aksel Hattestad fra Vingrom laget i 1962-1963 manuskripter til et bokverk om gardene i Fåberg. Dette ble aldri utgitt, men hans maskinskrevne manuskripter finnes fortsatt i Fåberg Historielags arkiv her hos oss.

Eksempel på en side fra Hattestadmanuskriptene.I samarbeid med Fåberg og Lillehammer Historielag har vi på dugnad skrevet disse inn på data. Manuskriptene er lagt ut på historielagets hjemmesider som pdf-filer, en for hvert gårdsnummer.

Hattestad skrev et manuskript for hvert gårdsnummer og tabellen nedenfor inneholder alle gårdene i Fåberg i alfabetisk rekkefølge med gårdsnummerene i parentes. En del gårdsnummer mangler i Aksel Hattestad manuskript eller finnes omtalt under andre gardsnummer (se nederst på siden).
Aksel Hattestad skrev også et forord til manuskriptet (ekstern lenke) som vi også har lagt ut.

OBS: Vi gjør oppmerksom at disse manuskriptene er skrevet for flere tiår siden ut i fra det kildegrunnlaget Aksel Hattestad hadde tilgang til. Når man bruker manuskriptene må man være oppmerksom på at dette er en sekundærkilde. Vi vet at noen av manuskriptene inneholder faktafeil og ber derfor brukere om å ta dette i betraktning når opplysningene brukes. Så langt det lar seg gjøre bør en derfor sjekke opplysningene mot andre kilder.

Vi gjør også oppmerksom på at våre avskrifter av manuskriptene ikke er korrekturlest mot originalene etter at de ble skrevet inn på data. Det kan derfor forekomme enkelte skrivefeil oppstått i forbindelse med avskrivingen. Til slutt gjør vi også oppmerksom på at alle lenkene til manuskriptene i tabellene nedenfor er eksterne lenker. Dokumentene ligger på Fåberg og Lillehammer historielags hjemmesider.

Enkelte av gårdene i tabellen ovenfor er også kjent under andre navn eller andre navn har vært brukt i tidligere tider. Nedenfor finnes en tabell med alternative gårdsnavn og de tilsvarende gårdsnummerene.

Enkelte av gardsnummerene i Fåberg finnes ikke i Aksel Hattestads manuskript. Hva grunnen til dette er vet vi ikke, men følgende garder mangler i sin helhet eller er mer eller mindre omtalt under andre garder.

 • Bolstad (80) - dette bruket er fraskilt Trangerud (89) og finnes såvidt nevnt der
 • Brunlaug (177) - mangler
 • Bu (57) - denne garden har delvis vært en del av Ersgård (49) og kan finnes omtalt der
 • Diket (7) - mangler
 • Hoknemarka (171) - dette er ikke en gard, men en skogseiendom og er ikke med hos Hattestad
 • Hoveødegården (175) - mangler
 • Løkken (56) - mangler
 • Menkerudengen (81) - mangler, men noe kan finnes under Menkerud (79)
 • Nordhove (182) - mangler
 • Nyhus (62) - denne garden er nok fraskilt Breiset i gammel tid og ble delvis kalt "Lille-Breiseth". Den var i lang tid et underbruk under Randgård og kan delvis finnes omtalt under Breiseth (63) og delvis under Randgård (51)
 • Reiret (58) - mangler, men er fraskilt Randgård (51) og noe kan finnes der
 • Skinstakrud (178) - mangler
 • Skålien (78) - denne garden er fraskilt Smee (96) som også mangler som eget manuskript, men finnes omtalt under Bakke (90)
 • Smee (96) - tidligere kalt Lillebakke. Denne garden mangler som eget manuskript da Aksel Hattestad tilsynelatende ikke har klart å skille den fra Bakke (90) der den finnes omtalt.
 • Veltsæterengen (75) - dette var Bakkes hemsæter og har aldri vært en egen gard. Den kan såvidt finnes nevnt under Bakke(90)