Flata og Nordbygda Misjonsforening - A-00908

Møtereferat fra en av foreningsbøkene til Nordbygda kvinneforening for Det norske Misjonsselskap Arkivet til Flata og Nordbygda Misjonsforening ble avlevert i 2001 og ble ferdig katalogisert og ordnet 18 februar 2002. I arkivet finner en blant annet foreningsbøker med møtereferater, regnskap og medlemslister både fra Flata og fra Nordbygda Misjonsforening, diverse korrespondanse og 150års beretning til jubileet i 2001.

9 mars 1851 ble det stiftet en forening under Det norske Misjonsselskap i Øyer og på Tretten. Foreningen var først for begge sokn, men ble senere delt. Jens Johnsgard og Johannes Arnesen stiftet Flata og Sørbygda Misjonsforening i Øyer. Et annet navn var Prest-kvinneforeningen fordi presten var formann og holdt andakt, orienterte om misjon og misjonsarbeid hjemme og ute, og leste fra bladet "Norsk Misjonstidende".

Johannes Arnesen var og med og stiftet Nordbygda misjonsforening i 1852 og han deltok på møtene i begge sokn.

Å få penger til misjonen har hele tiden vært en viktig oppgave for foreningene og i tidligere tider var det auksjoner på noen av møtene. Den første misjonsauksjonen som er kjent ble i følge Johannes Arnesens opptegninger holdt på Moshus den 25. februar 1874. Det ble og holdt basarer og det finnes en bekreftelse på at det i 1894 kom inn kr. 424,72 i Øyer som ble sendt videre til Hamar.

Møtene har hele tiden blitt holdt på omgang rundt i hjemmene og har stort sett fulgt det samme opplegget, sang, andakt, kaffepause, opplesning, bønn og kollekt.

Ettersom medlemstallet gikk nedover i foreningene ble det vedtatt at de skulle slås sammen, dette skjedde 20 september 1995 og Flata og Nordbygda misjonsforening ble det nye navnet.