Christen Henriksen Pram – A-00095

Christen Henriksen Pram (Bilde hentet fra Wikipedia)Christen Henriksen Pram (04.09.1756 – 28.11.1821) var født på Lesja i Gudbrandsdalen. Faren, Hans Fredrik Pram var kapellan av dansk opprinnelse, moren Olava Maria, født de Stockfleth, var norsk prestedatter. I 1765 ble faren forflyttet til Slagslunde i Danmark.

Christen Henriksen Pram tok examen artium i 1772, deretter studerte han juss. Han arbeidet noen år som huslærer før han ble embetsmann. I 1802 ble han justisråd og i 1810 etatsråd. Han skrev en rekke bøker og var med og stiftet tidsskriftet Minerva.

I 1804 gjorde Christen H. Pram en reise i Norge. Han noterte flittig ned sine observasjoner og tanker. Manuskriptet befinner seg i Rigsarkivet i København. Men Opplandsarkivet avd. Maihaugen har en kopi av manuskriptet som omtaler hans reise i Gudbrandsdalen og Oppland.

Manuskriptet er håndskrevet og ikke alt er like enkelt å tyde. Det er Aud Opheim som har utført transkriberingen for Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Hun har hatt god hjelp i transkriberingene av deler av manuskriptet som Arne Amundgård har lagt til rette i artikler for Årbok for Gudbrandsdalen 1977/s. 181 og 1998/s.44.

Se også https://no.wikipedia.org/wiki/Christen_Pram

Les manuskriptet (pdf – 0.45 MB)