Arkivdagen 2016

Logo Arkivdagen 2016Tradisjon tro markeres årets Arkivdag den andre søndagen i november, dvs søndag den 13.11.2016 kl 13:00 - 15:00. Arkivdagen er et nordisk arkivdag, og markeres her i Oppland siden år 2001. Målet er å skape interesse for arkiv, for dokumentasjon av samfunnsutviklingen og bevaring av samfunnets minne.

Årets nasjonale tema er: " Da klokka klang". Tittelen vekker minner om skoleklokkene som ringte inn til time. Men også skipsklokker, bedriftsklokker, stueklokker har kimet. Fylkesarkivet i Oppland vil i samarbeid med Opplandsarkivet avd. Maihaugen og Norsk vegmuseum markere Arkivdagen 2016 med et miniseminar på Maihaugen søndag den 13. november. Arrangementet foregår i auditoriet og starter kl 13:00.

Arrangørene har valgt å fokusere på skolehistorie.

Tidligere lærer og ordfører i Øyer, Rigmor Aarø Spiten holder foredrag om skolehistorien i Øyer. Tidligere fylkesarkivar, nå seniorrådgiver ved Fylkesarkivet, Svein Amblie vil gi oss et innblikk i Brages 100-årige historie. Brage var elevsamfunnet ved Lillehammer høyere skole/Lillehammer gymnas.

Se programmet (pdf – 2MB)