Nyheter og aktuelt

Opplandsarkivet avd. Maihaugen har som oppgave å samle inn, bevare, formidle og drive forskning i privatarkiver, dvs. bedriftsarkiver, organisasjonsarkiver, familie- og personsarkiver m.v. fra kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. I tillegg organisasjons-, legat- og utvalgsarkiver fra Oppland som har kulturell eller forskningsmessig interesse eller som har verdi som rettslig dokumentasjon. Les mer om arkivet her.

Teaserbilde

Gudbrandsdal Pelsdyralslag

Pelsdyralslagene i regionen blir omorganisert. Gudbrandsdal Pelsdyralslag deles i to. Medlemmer nord for Vinstra går sammen med Oppdal og Nord-Østerdalen med stiftelsesmøte 02.02.2010.

Les mer om Gudbrandsdal Pelsdyralslag

Teaserbilde

Ny i indre Skandinavia

Prosjektet er på mange måter en videreføring av vårt tidligere prosjekt Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland. Migrasjon berører de fleste land i verden. Kunnskap om migrasjon gir et godt grunnlag for samfunnsplanlegging.

Les mer om Ny i indre Skandinavia

Teaserbilde

Pris til arkivets medarbeider

Monika Sokol-Rudowska fra Polen og Gausdal har fått pris for sin forskningsjobb i Norge. Monika jobber ved Opplandsarkivet avdeling Maihaugen med å dokumentere polsk innvandring til Norge. Hun forsker både på de historiske linjene og dagens polske innvandring.

Les mer om Pris til arkivets medarbeider

Flere sider: 123