Toppbilde med link til Maihaugen

Skolehistorie for Gudbrandsdalen

Opplandsarkivet avd. Maihaugen

Skolehistorie i lyd, bilder og tekst

I denne nettutstillingen kan du høre folk fortelle om hvordan det var å gå på skolen i Gudbrandsdalen for rundt 100 år siden. Her er lydklipp fra alle kommunene, bilder og noe skriftlig materiale. I tillegg kan du se bilder av undervisningsmateriell, som undervisningsplansjer og skolebøker.

Du kan selv bidra slik at utstillingen gradvis blir mer utfyllende for alle skoler, og fra alle tider. Hjelp oss med å plassere skolene riktig på kommunekartene. Har du bilder eller andre skoleminner tar vi gjerne i mot.

Kart over Gudbrandsdalen med klikkbare kommunenavn Skoler i Lesja kommune Skoler i Dovre kommune Skoler i Skjåk kommune Skoler i Sel kommune Skoler i Lom kommune Skoler i Vågå kommune Skoler i Nord-Fron kommune Skoler i Sør-Fron kommune Skoler i Ringebu kommune Skoler i Gausdal kommune Skoler i Øyer kommune Skoler i Lillehammer kommune

Gamle undervisningsplansjer

Gamle skolebøker

 
 
Copyright © 2006-2018 - Opplandsarkivet avd. Maihaugen - med enerett.
 
Ansvarlig redaktør: