Toppbilde med link til Maihaugen

Skolehistorie for Gudbrandsdalen

Opplandsarkivet avd. Maihaugen

Engjom skole i Gausdal

Frøyse og Åmot skoler ble slått sammen i 1914 og ny skole sto ferdig i 1916, Engjom skole. Bygningen sto den gang litt nærmere vegen enn den gjør i dag. På nordsiden av den to etasjer store skolebygningen ble det bygget lærerbolig, trolig av tømmeret fra den gamle Åmot skole. 

Engjom skole, lærerboligen og fjøset ble skutt i brann 27. april 1940, og de neste to årene ble skolen holdt på Holte og Øygarden. Ny skolebygning sto ferdig i 1943 og skal da ha vært den mest moderne skolebygingen i landet. Den var i bruk nelt til 1999, nesten uten endringer, men da ble det bygget en ny personalavdeling.

(Kilde: Bergum, Olav I: Skoler i Gausdal. Gausdal historielag 2008)

Engjom skole bygget i 1916.

6. og 7. klasse i 1923, fra venstre: Minda Tråseth, Ragnhild Rundtom, Alma Skaug, Minda Fjellheim, Borghild Dahl, Ragnhild Hesjehagen, Magda Hjelmstad, Emma Volden, Ragnhild Nustadhaugen, Synnøve Austlid, Paul Hjelmstad, Oskar Fjellheim, Reidar Nustad, Aksel Bjørnhaug, Alf Kampen, Ottar Volden og Magnus Rødum. Lærer Bertil Varlid. Foto: Gausdal historielag

Engjom skole

Foto: Ragnhild Bjørge/Gausdal historielag

 

 
 
Copyright © 2006-2018 - Opplandsarkivet avd. Maihaugen - med enerett.
 
Ansvarlig redaktør: