Nyheter og aktuelt

Teaserbilde

Arkivdagen 2016

Tradisjon tro markeres årets Arkivdag den andre søndagen i november, dvs søndag den 13.11.2016 kl 13:00 - 15:00. Arkivdagen er et nordisk arkivdag, og markeres her i Oppland siden år 2001. Målet er å skape interesse for arkiv, for dokumentasjon av samfunnsutviklingen og bevaring av samfunnets minne.

Les mer om Arkivdagen 2016

Teaserbilde

Kjære svigerfader

I arkivet fra Nordre Jørstad gård i Fåberg (A-01151) ligger det en brevsamling fra 1800-tallet. Brevsamlingen dekker årene 1844 til 1862 og med noen få unntak er alle brevene skrevet av Jørgen Olsen Elstad (1816-1896) i Ringebu til hans svigerfar Christian Olsen Lundgård (1788-1870) i Fåberg.

Les mer om Kjære svigerfader

Teaserbilde

Nederland Norge tur/retur

Prosjekt «Nederlendere» var et delprosjekt og fortsettelse av vårt første og største prosjektet om migrasjon – «Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland». Prosjektet startet 1. oktober 2015 og ble avsluttet 31. mai 2016. «Nederlendere» er delt i to – en del om historien, og den andre om samtiden. Vi hadde fokus på både nederlendere som bosatte seg i Gudbrandsdalen og norske utvandrere som migrerte til Nederland på 16- og 1700-tallet.

Les mer om Nederland Norge tur/retur

Teaserbilde

Brukerundersøkelse

Etter 30 års drift ønsket Opplandsarkivet avd. Maihaugen (OAM) å undersøke hvor godt kjent og forankret institusjonen er i regionen og blant ulike grupper i samfunnet. Undersøkelsen er regionalisert og omfatter OAMs virkeområde, dvs 6 kommuner i Sør-Gudbrandsdalen fra Lillehammer til Nord-Fron.

Les mer om Brukerundersøkelse

Teaserbilde

Skrivestue for ungdom og pensjonister

Hva forteller arkivene? Kan arkivene inspirere til skriving av korte og lange historier, en roman, et dikt? Tradisjonelt er det mange forskere som oppsøker arkivene for å finne kildemateriale til sine bøker, artikler eller forskningsrapporter. Kan arkivene brukes til noe mer?

Les mer om Skrivestue for ungdom og pensjonister

Flere sider: 123